Sayılarla Teknopark3
Ayrı Yerleşke

8
Ayrı Bina

SAYILARLA TEKNOPARK
16
Farklı Sektör

117
Farklı Ürün