Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği FormlarıTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek uygulama süreçlerine ilişkin olarak;

  • Tek pencere Sistemi
  • Dışarıda Geçirilen Süreler
  • Proje Bitirme Belgesi

 ile ilgili kullanılacak form örnekleri aşağıda yer almaktadır.

 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe uyum çalışmaları başlatılacaktır. 1 Ocak 2017 tarih itibariyle de yönetmelik tüm hükümleriyle uygulanmaya başlanacaktır.

 Süreçler ile ilgili ekte gönderilen formların kullanılması gerekmektedir.