1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıTÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır.

Bu bağlamda, 12.02.2016 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açılmıştır. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 01.04.2016 olarak belirlenmiştir. 

Detaylı Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-25-yeni-cagri-acildi