1501 ve 1507 Programlarında Çağrılı Başvuru Dönemine GeçişSayın İlgili,

24/10/2019 tarihinde internet sitemizde yapılan duyuruda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütüleceği belirtilmişti.(https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-ve-1507-programlari-yilda-iki-kez-acilacak-cagrilarla-yurutulecek)

Söz konusu programlara 2019 yılı içinde başvuracak olanlar içinse internet sitemizde ikinci bir duyuru yayınlanmıştır (https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-ve-1507-programlarinda-yeni-on-kayit-tarihleri-ve-dikkat-edilmesi-gerekenler)

Bu duyuruya göre; çağrı öncesinde yapılacak başvurularda, ön kayıt evrakının 16 Aralık 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, evrak eksiği olması halinde 27 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması ve ön kayıt onayı alan kuruluşların ise proje önerilerini PRODİS üzerinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

TÜBİTAK-TEYDEB