TÜBİTAK’tan -1511- Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

ATAP ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI SAN. TİC. A.Ş.

Detay Bilgileri

  • Kategori : Haber ve Duyurular
  • Ekleyen :
  • Tarih : 06 Haziran 2017
  • Özet Bilgi :

TÜBİTAK’tan -1511- Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK’tan -1511- Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Bu çağrı kapsamında;  

mevcut hammadde ve ara ürünlere fiyat ve performans anlamında alternatif olabilecek veya mevcut yurtdışı kaynaklı hammadde kullanımını büyük ölçüde azaltacak, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim/üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Çağrı Konu ve Kapsam:

• Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır:  

A. Çevre ve insan sağlığının önemi nedeniyle dimetilasetamid (DMAc), dimetilformamid (DMF) ve metilen klorür (DCM) gibi çözücülere alternatif çevre dostu çözücülerin kullanılacağı proseslerin geliştirilmesi 

B. Halojen içeren şişirici gazlara (141b gibi) alternatif olarak çevre dostu şişirici gazların kullanılmasına yönelik kimyasalların/ajanların ve teknolojilerin geliştirilmesi 

C. Aşağıda belirtilen yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi 

c1. Biyokütle kaynaklarından ve/veya atıklarından yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi              c2. EO/PO esaslı yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi 

D. Aşağıda belirtilen yaygın olarak kullanılan katkı kimyasallarının geliştirilmesi 

d1. DOP/DOS yerine alternatif plastikleştirici (plastifiyanların) geliştirilmesi 

d2. DOTG/TMTD gibi hızlandırıcılara alternatif kimyasalların geliştirilmesi 

d3. Rezorsinol gibi çapraz bağlayıcı reçinelere alternatif kimyasalların geliştirilmesi 

d4. Formaldehit içermeyen alternatif reçine sistemlerinin geliştirilmesi 

E. Fosil enerji kaynağı kökenli kimyasal maddelere alternatif yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilen, biyobozunur ve/veya geri dönüştürülebilir biyoplastik ve hammaddelerinin geliştirilmesi 

F. Bitki besleme, bitki koruma ve bitki gelişim düzenleyici etken maddelerinin geliştirilmesi

G. Aşağıda belirtilen alt başlıklara göre sentetik kauçukların geliştirilmesi 

g1. Sentetik kauçuk polimerlerinin/monomerlerinin/katkı maddelerinin geliştirilmesi 

g2. Sentetik kauçukların geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi 

g3. Sentetik kauçuk üretim ve geri dönüşüm proseslerinde enerji verimliliğinin arttırılması


Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: 

• Proje çıktısı ürünler ve/veya prosesler ticarileşebilir nitelikte olmalıdır. 

• Deneme üretimi veya pilot ölçekli üretim beklenmektedir. 

• Ürün özelliklerinin tayininde ilgili uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygunluğunun dikkate alınması gerekmektedir. 

• Proje çıktısı ürünlerin hangi standartlara göre test edilerek, hangi ürünlere alternatif olacağı belirtilmelidir. 

• Proje çıktısı ürün veya prosesin maliyet analizi ve performans özellikleri reel olarak sunulmalıdır. Ürünün raf ömrü irdelenmelidir. 

• Proje çıktısı ürünlerin potansiyel kullanım alanları ve kapasiteleri irdelenmelidir. 

• Proje çıktısı ürünlerin REACH gereksinimlerini de sağlaması beklenmektedir.


Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 Ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 3.000.000 TL
İşbirliği Yapısı: Kısıt yoktur
Çağrı Ön Kayıt Son Tarihi:  28 Temmuz 2017

İlgili Dokümanlar

Diğer Haber ve Duyurular

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI  UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
19 Eylül 2019 TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ
19 Eylül 2019 ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ
Proje Başvurularınızı Web Sitemiz Üzerinden Yapabilirsiniz.
22 Temmuz 2019 Proje Başvurularınızı Web Sitemiz Üzerinden Yapabilirsiniz.
Bangladeş Teknopark Faaliyetleri hk.
16 Mayıs 2019 Bangladeş Teknopark Faaliyetleri hk.
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi İnşaatının Temel Atma Töreni Yapıldı
28 Mart 2019 Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi İnşaatının Temel Atma Töreni Yapıldı
Gazi Teknopark ile İşbirliği
27 Aralık 2018 Gazi Teknopark ile İşbirliği
Eskişehir Teknoloji ve İnovasyon Fuarı 21 Kasım 2018 Tarihinde ESO Fuaye Alanında Gerçekleştirildi.
22 Kasım 2018 Eskişehir Teknoloji ve İnovasyon Fuarı 21 Kasım 2018 Tarihinde ESO Fuaye Alanında Gerçekleştirildi.
TEKNOPARK FİRMALARI KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
05 Ekim 2018 TEKNOPARK FİRMALARI KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE YER ALAN EK ALANINA İLK GİRİŞİMCİSİNİ KABUL ETTİ
25 Temmuz 2018 ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE YER ALAN EK ALANINA İLK GİRİŞİMCİSİNİ KABUL ETTİ
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Biyoteknoloji Grubu ETGB'yi Ziyaret Etti
11 Temmuz 2018 Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Biyoteknoloji Grubu ETGB'yi Ziyaret Etti