Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Sosyal Uyum ÖdülüDeğerli Girişimcilerimiz;

ABDİGM ekte bilgilerinize sunulan yazısında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) tarafından Banka'nın görünürlüğünün artırılmasını teminen geçtiğimiz yıl oluşturulan 25 bin Avro değerindeki Sosyal Uyum Ödülü'ne AKKB'ye taraf 42 ülkeden (18 yaş üzeri) birey, küçük işletmeler ve örgütlerin başvuru yapabildikleri, ödüle ilişkin ayrıntılı bilgilere https://award.coebank.org/en/ adresinden erişim sağlanarak başvuru yapılabildiği bildirilmektedir. Ödül için başvuruların 12 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceği, bir örneği ekte sunulan katılım koşullarına ilişkin Guvernör özet notunda da belirtildiği üzere, ödülün sahibinin Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Direktörü ve AKKB Hedef Ülkelerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı'nın da dahil olduğu beş kişilik bir jüri tarafından belirleneceği belirtilmektedir.

Faydalanmanız amacıyla bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

ATAP A.Ş.