BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU AR-GE REFORM PAKETİNİ AÇIKLADIBAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU AR-GE REFORM PAKETİNİ AÇIKLADI

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜBİTAK’ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

'AR-GE YATIRIMDA MİLLİ GELİRİN YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNE ÇIKMAK ZORUNDA'

* Çok sağlam bir özgüven ile birçok hedefi gerçekleştiren Türkiye tüm hedeflerini gerçekleştirecek. Geçen sene açıkladığımız 25 öncelikli dönüşüm paketiyle eylemlerimizi belirlemiştik.

* 2023 hedeflerine ulaşmak için daha yenilikçi yüksek katma değerli üretim aşamasına geçmemiz gerekiyor. Şunu büyük memnuniyetle ifade etmek istiyorum bilim teknoloji ekosistemimiz her geçen gün gelişiyor.

* 2015 yılında bizim için tarihi bir adım olan AR-GE'ye yatırımda milli gelirin %1'inin üstüne çıktık. Bu oranı %3'e çıkarmak zorundayız. Biz göreve geldiğimizde 0.5'ti. Şimdi 1. Bu bizim için kritik eşikti.

'6 ÖNEMLİ ÇALIŞMA SÖZ KONUSU'

* Bilimsel yayınlarımızın seviyesinden memnun değiliz ama çok ciddi bir sıçrama yaptık.

* AR - GE harcamalarını yaparken özel sektör temsilcilerini de bunun içine katacağız. AR - GE faaliyetlerini arttıracağız.

* Reform paketimizin altı temel adımı bulunuyor.

* 1- tasarım faaliyetlerini destekleme kapsamına alıyoruz.

* 2- AR-GE yatırımlarını ve nitelikli üretimi arttıracak adımlar atıyoruz.

* 3- AR-GE personelinin niteliğini ve istihdamını arttırıyoruz.

* 4- AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesini sağlayacak eylemleri hayata geçiriyoruz.

* 5- Üniversite sanayi işbirliğini güçlendiriyoruz.

* 6- AR-GE ve yeniliklerimizin koordinasyonunu sağlayacağız.

* Türkiye terörle mücadele ederken büyük atılımların da perpektifi olacağınızı görmenizi istedik.