Başvuru Süreci  • İnternet sitemizin "başvuru" sekmesi üzerinden indireceğiniz formları eksiksiz doldurduktan sonra formların tüm sayfaları firma imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmalı ve firma kaşesi ile mühürlenmeli, başvuru belgeleri 4 (dört) kopya olarak, ayrıca 1 adet CD ortamında ATAP A.Ş.’ye teslim edilmelidir. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne (ETGB’ye) ilk kez başvuruda bulunacak girişimci adayları ile hâlihazırda bölgemizde faaliyet sürdürenler girişimcilerin teslim etmesi istenen evraklar farlılık göstermektedir.

  • Başvuru yapmakla, formlarda ve ekinde vermiş olduğunuz bilginin ileriye dönük beklentileri, niyetleri veya tahminleri içeren nitelikte olanlar hariç, doğru ve tam olduğunu beyan etmiş oluyorsunuz. Bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sözleşme imzalanmasından sonra tespiti halinde ETGB Yürütme Kurulu, sözleşmenizi feshetme yetkisi ve hakkına sahiptir.

  • Başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurunuza firmanızı ve projelerinizi detaylı olarak anlatan broşür ve tanıtım kataloğu da dâhil olmak üzere her türlü dokümanı eklenmelidir. Ayrıca, ETGB’de gerçekleştireceğiniz projelerinizi daha detaylı anlatmak amacıyla proje yönetim planı, zamanlaması, iş tanımı  ve dağılımı bilgilerini de başvurunuza ekleyiniz. Verdiğiniz bilgilerin kapsamı ve ayrıntısı ETGB’ye kabulünüzde etkili ve önemli olacaktır.

Başvurularınızı aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz.


BAŞVURU YAP