BEBKA Fizibilite Desteği Programı İlanı hk.Sayın Girişimcilerimiz,


BEBKA, Bölge Planı'nda ortaya konan strateji ve öncelikler kapsamında bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri farklı destek mekanizmaları ile desteklemektedir. Bu destek mekanizmalardan birisi de fizibilite desteğidir. 

BEBKA bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısında önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilmektedir. 

BEBKA, 2018 yılı içinde yukarıda bahsedilen amaçlar çerçevesinde fizibilite desteğini ilan etmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelik alanlarını etkin bir şekilde belirleyebilmek, bölgedeki kurum ve kuruluşların muhtemel proje fikirleriyle bölgenin proje havuzunu güçlendirebilmek ve bugüne kadar bölgede yapılmış fizibilite çalışmalarının bir envanterini oluşturabilmek adına bölgemizde bulunan kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda https://www.bebka.org.tr/tr41-bolgesi-fizibilite-calismalari-arastirma-formu-183 adresinde yer alan fizibilite çalışmaları araştırma formunun 30 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla