Bilişim İhracatçılar Birliği KurulmasıSayın Girişimcilerimiz,

Bilişim İhracatçıları Birliği Kurulması konusunda bir dizi çalışmalar başlatılmıştı.

Altta yer alan ve bize yeni gelen duyuruya göre özetle; ilk Genel Kurula katılmak isteyen firmaların 27 Nisan 2018 tarihine kadar (4 gün içerisinde) Birliğe üye olmaları gerekmektedir.

******

Sevgili Bilişim (Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri) İhracatçıları,

Yakın zamana kadar bir İhracatçılar Birliği olmayan, ve Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) çatısı altında temsil edilen sektörümüzün, kendi Birliğini kurması yolunda önümüzdeki günlerde önemli bir adım atılıyor - ancak TAKVİM ÇOK SIKIŞIK. 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak Kuruluş Genel Kurulunda Hizmet İhracatçıları Birliği kurulmuş olacak, ancak bu kurula katılabilmek için 27 Nisan’a kadar üye  olmak gerekiyor.

Bu ilk aşamada, Bilişim’in de içinde bulunduğu 9 Hizmet sektörü için tek bir Birlik, İMMİB Genel Sekreterliği tarafından kurulacak (İhracatçılar Birliklerinin yapısı, birkaç birliğe hizmet veren bir Genel Sekreterliğe bağlı olması üzerine kurulu). Ekonomi Bakanlığı ve TİM’in beklentisi, zamanla Hizmet İhracatçıarı için yeni bir Genel Sekreterlik kurulması, sonra da Bilişim sektörünün kısa süre içinde bu Genel Sekreterliğe bağlı kendi Birliğini kurması.

Bu süreci yürütürken etkin olabilmek için, katılım ve temsil gücümüzün yüksek olması çok önemli. Dolayısı ile, önümüzdeki hafta içinde  olabildiğince yüksek sayıda firmamızın sektörümüzü temsilen üye olması çok  önemli!

Aşağıda, Genel Kurul ve seçimleri yönetecek olan İMMİB’in Genel Kurul ile ilgili duyurusu var. Herhangi bir Birliğe üye olmamış firmaların üye olması için bir Taahhütname doldurması (Ek.2) ve 27 Nisan’a kadar 2030 TL giriş aidatı yatırması gerekiyor. Başka Birliklere üye firmaların ise nakletmeleri (Ek.3) ve 30 Nisan’a kadar 2030 TL yıllık aidat yatırmaları gerekiyor.

Üyelik sonrası, Genel Kurula katılabilmek için de Tuzel Kişiler Ek.4’deki, Gerçek Kişiler ise Ek.5’deki Belgeyle 30 Nisan’a kadar Temsilci bildirilmesi gerekiyor.

Son iki takvim yılında (2016-2017) toplam 250.000 USD hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini YMM, SMMM veya vergi dairesi tarafından belgeleyebilen firmalar, bu belgeleri 27 Nisan’a kadar İMMİB’e ileterek Yönetim Kuruluna aday olabilecekler.

Bu iletiyi uygun bulduğunuz firma/ortamlara iletirseniz sevinirim.

İMMİB tarafindan bugün yapilan duyuruya alttaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.immib.org.tr/tr/duyuru-haberler-hizmet-ihracatcilari-birligi-kurulus-genel-kurul-toplantilari-hk.html

Genel Kurulla ilgili önemli bilgileri içeren Ek.1’in bir kopyası da aşağıdadır.

İyi hafta sonu ve iyi Bayramlar dilerim.

Biişim Dernekleri Temsilcileri tarafından kurulan Ihracatçılar Birliği Çalışma Grubu adına,

Ilhan Bağören

EK.1

HİZMET İHRACATÇILARI  BİRLİĞİ KURULUŞ GENEL KURULUNA İŞTİRAK EDECEK HİZMET İHRACATÇILARINA  ÖNEMLİ NOT : 

Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulu (Seçimli) toplantı günleri ve gündemi aşağıda belirtilmiştir. İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatte hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası sağlanamadığı takdirde, ikinci çağrı sütununda gösterilen gün ve saatte yine aynı çoğunluk (hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası ile) aranarak yapılacak olup, Sayın Üyelerimizin anılan toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM:

 1. a)        Açılış,saygıduruşuveİstiklalMarşı,
 2. b)        Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 3. c)        Giriş aidatı ve yıllık aidat tutarının tespit edilmesi,
 4. d)        2018 yılı bütçe ve iş programlarının hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 5. e)        Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel

kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,

 1. f)        Dilekler.
BİRLİK ADI 
I.TOPLANTININ YERİ,    TARİHİ, SAATİ 
I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK    SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ 
SON BAŞVURU TARİH ve    SAATLERİ 
HİZMET İHRACATÇILARI    BİRLİĞİ 
Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu 17.05.2018 Perşembe Saat 13.00
Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu 18.05.2018 Cuma Saat 10.00
Genel Kurul için    Katılım/Temsilci Bildirim Yazısı ve Eklerinin Kabülü Son Günü 30.04.2018 / Pazartesi Saat 23.59
 Genel    Kurul için Üyelik Nakil Dilekçelerinin Verilmesinin Son günü
    
27.04.2018 / Cuma Saat 23.59
 Üyelik    Nakline ilişkin Yıllık Aidat Ödemesinin Son Günü
    
30.04.2018 / Pazartesi Saat 23.59
 Yeni    Üyelik Kayıt ve Giriş aidatı ödeme Son Günü 27.04.2018 / Cuma Saat 23.59

GENEL KURUL TOPLANTISINA  KATILMA HAKKINI HAİZ İHRACATÇILAR 1- ÜYELİK: 

 • · Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 27 Nisan 2018 Cuma günü saat       23.59’a kadar 5910 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c ) bendi uyarınca onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen giriş aidatını yıllık aidatı (2.030 TL) ödeyerek üye olabileceklerdir.
 • · Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üyeliklerini nakletmek isteyen ihracatçılar, üyelik nakil dilekçelerini 27 Nisan 2018 Cuma günü saat       23.59’a kadar İMMİB Genel Sekreterliği’ne ibraz etmeleri ve 5910 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ( c ) bendi uyarınca on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen yıllık aidatı (2.030 TL) 30.04.2018       Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ödemeleri gerekmektedir.
 • · Üyelik nakil dilekçesi EK.3’de bulunmaktadır.
 • · Üyeliklerini nakleden ihracatçılardan sadece yıllık aidat (2.030 TL) tahsil edilecektir.
 • · Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve devlet desteklerinden faydalan/faydalanmak isteyen ihracatçılar ile başka bir Birlikte üyeliği olan hizmet ihracatçılarının bu desteklerden

faydalanmaya devam edebilmeleri için Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olmaları gerekmektedir.

 • · Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olacak veya üyeliğini nakleden hizmet ihracatçıları EK.2’de yer alan üyelik taahhütnamesini imzalamaları gerekmektedir.
 • · Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleri, Genel Kurul tarafından belirlenecek giriş aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.
 • · Genel Kurul tarafından belirlenecek üyelik giriş aidatı on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz.
 • · Genel Kurul tarafından belirlenecek yıllık aidat on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamaz.
 • · Giriş aidatının alındığı yıl       ayrıca yıllık aidat alınmaz. 
 • · Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleri yıllık aidatlarını her yıl Şubat ayında ödemekle

yükümlüdür.

 • · Genel Kurul’da belirlenecek üyelik ve yıllık aidat tutarı daha önce (üyelik esnasında) tahsil edilen tutar arasında fark olursa, üyeler ilgili farka ilişkin tutarı 15 Haziran 2018 Cuma günü saat 23.59’a kadar ödemekle yükümlüdür. 
Hesap Adı
Banka
Şube
Hs. No.
IBAN No
TL/Döviz
Hizmet İhracatçıları Birliği
V AKIFBANK
GÜNEŞLİ
00158007307029869
TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69
TL

2. 

Aidatlar için Birlik  Hesap Numarası: 

· İhracatçılar, Hizmet İhracatçıları Birliği’ne  üye olurken aşağıda yer alan alt sektörlerden faaliyet alanına en uygun  olan sadece bir(1) sektörü seçerek üye olması gerekmektedir. 

Hizmet Alt Sektörleri 

Ø Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri
 Ø İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri
 Ø Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
 Ø Turizm ve Seyahat İle İlgili Hizmetler
 Ø Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri

Ø Sağlık Hizmetleri

Ø Eğlence ve Kültür Hizmetleri

Ø Mali Hizmetler
 Ø Eğitim Hizmetleri

YÖNETİM KURULU ADAYLIĞI  

· Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na aday olmak isteyen ihracatçılar, son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını 27  Nisan 2018 saat 23.59’akadar Birliğe ibraz etmeleri gerekmektedir. Mali tabloların yurtdışı satış faslında, mal ihracatı miktarının da

olabileceği göz önünde bulundurularak, bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatı dikkate alınacaktır. (Değerlendirme sürecinin hızlandırılmasını teminen hizmet ihracatına ilişkin özet YMM raporunun ibraz edilecek evraka eklenmesi faydalı olacaktır).

 • · Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na aday olmak için son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatına ilişkin belgeleri daha önce TİM’e ileten ihracatçıların söz konusu ihracata ilişkin belgeleri Birliğimize ibraz etme zorunluluğunuz yoktur.
 • · Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim kurulunda ve TİM Genel Kurulunda temsil edilecek alt sektörler ile bunların temsilci sayıları TİM’in önerisi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

3.  TEMSİL 

· Tüzel Kişi Temsilciler: 

Genel kurulda tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilciler; temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını, güncel  Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi Birlik genel kurul tarihini kapsayan imza sirkülerinin aslı ya  da noter tasdikli sureti ile tevsik etmeleri halinde genel kurula katılabileceklerdir.

· Gerçek Kişi Temsilciler: 

Gerçek kişi üyelerin Birlik genel kuruluna iştirak edebilmek için; katılım bildirim yazısı ile geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanını Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri gerekmektedir.

· Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, (Ek.4) Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISININ” (Ek.5) en geç 30.04.2018 Pazartesi günü, Saat 23.59’a kadar İMMİB Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.

· Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

· Birliğe üye olmak için  gerekli olan evraklar ile Genel Kurula katılım için beyan edilecek evrakların  aynı anda Genel Sekreterliğe ibraz edilmesi Genel Kurul katılım sürecini  hızlandıracaktır. 

· Kuruluş Genel kurula  gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez. 

· İMMİB Genel  Sekreterliğine evrak tesliminizi son güne bırakmamanız, herhangi bir 

gecikme  ve aksama yaşanmaması bakımından önemli bulunmaktadır. 

· Kuruluş Genel Kuruluna  katılım ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.immib.org.tr adresimizde yayınlanmaktadır.