Biltek Portal Dönemlik Rapor Onay TarihiDeğerli Girişimcilerimiz,

Bakanlığa ait Biltek Dönemlik Raporları için onay verme tarihi 18.05.2021 Salı (Yarın) Saat 14:00’dır.

  • Raporun onaylanmasının ardından, çıktısı alınacaktır.
  • Çıktının her sayfası Mali Müşaviriniz ve Şirket       Yetkiliniz tarafından imzalanacak ve       kaşelenecektir.
  • 1 adet ıslak imzalı nüsha ATAP A.Ş.’ye 25.05.2021 Salı (Haftaya Salı) Saat 17:00’a kadar teslim edilecektir.

Yarın tekrar hatırlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.

Saygılarımızla,

ATAP A.Ş.