COSME Programı Proje Teklif Çağrıları DuyurusuDeğerli Girişimcilerimiz,

ABDİGM tarafından iletilen ve KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yürütüldüğü belirtilen “Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı kapsamında "Cluster Excellence" ve "Public Procurement of Innovation" proje teklif çağrılarına ilişkin bilgiler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

İyi çalışmalar.

Saygılarımızla,

ATAP A.Ş.