Covid-19 Haziran /Temmuz uzaktan çalışma hk.Değerli Girişimcilerimiz;

Daha önce maillerimiz ile uzaktan çalışma şartları hakkında tarafınıza bilgi verilmişti. 

Biltek' e giriş yapılırken (haziran ve temmuz ayının ) "ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla" işlem yapılmalıdır. 

Yaptığımız kontrollerde bazı firmalarımızın haziran ayına da 180 saat giriş yaptıkları görülmüştür.  Covid-19 kapsamında uzaktan çalışma verilerinin  bakanlıktan gelen doğrultuda girilmesini rica ederiz. 


Saygılarımızla;


ATAP A.Ş.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Girişimcilerimiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gelen COVİD-19 Uzaktan çalışma süre uzatımı ile ilgili mail aşağıdaki gibidir, Bilgilerinize sunarız;

Saygılarımızla;

ATAP A.Ş.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Yetkili/İlgili,

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada;

30 Haziranda sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine  kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Sağlıklı günler dileriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü