Covid-19 Uzaktan Çalışma Süre Uzatımı (Nisan-Mayıs 2021)Değerli Girişimcilerimiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gelen Covid-19 kapsamında uzaktan çalışma sürelerine ilişkin e-posta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ATAP A.Ş.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Yetkili/İlgili,

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede Nisan ayında (%50olarak) yararlanmaya devam etmelerine imkân tanınmıştı.

Gelinen aşamada; Nisan2021 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 01Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında da %60 ını aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Bunun dışında 4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

 Sağlıklı günler dileriz.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü