DeğerlerimizDeğerlerimiz

Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına ürün, süreç ve hizmetler olarak sunan küresel bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmaktır.

Özgünlüğe saygı, yeniliğe açıklık ve paylaşımcılık ilkeleri temelinde yeni fikirleri destekleyen ileri ve çağdaş bir sistem kurmak.

Girişimcilerin, paydaşlarımızın ve ortaklarımızın inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini yönlendirmede, geliştirmede ve yenileştirmede basvuracakları temel kaynak olmak.
Üniversite - sanayi işbirliği olgusuna destek olmak ve gelişmesinde köprü görevi görmek, Üniversite bünyesinde yer alan araştırma olanaklarının ve bilgi birikiminin katma değere dönüşmesine katkı sağlamak Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak, Teknoloji transferi ve bilgilendirilme için uygun ortam sağlamak Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak