HATIRLATMA! Devlet Malzeme Ofisi(DMO) Kapsamında Teknopark Ürünlerinin Kamu Alımına Konu Edilmesi İle İlgiliDeğerli Girişimcilerimiz;

Devlet Malzeme Ofisi(DMO) Kapsamında Teknopark Ürünlerinin Kamu Alımına Konu Edilmesi İle İlgili Bakanlığımızca tarafımıza ulaştırılan mail aşağıdaki gibidir. 

"Ülkemiz kalkınma sürecinde kamu alımlarının etkili kullanımı hayati önem taşımakta ve kamu alımlarıyla; yeniliğin, yerliliğin, girişimciliğin, teknoloji transferinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren; orta -yüksek teknolojili yerli-milli ürünler geliştiren girişimlerimizin kamu pazarına ulaşması için Devlet Malzeme Ofisi(DMO) bünyesinde Tekno Katalog Platformu çalışması yürütülmektedir.

Tekno  Katalog Platformu - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dairesi işbirliğiyle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilerimizin; kamu pazarına ulaşması, satış ve pazarlama fonksiyonlarının geliştirilmesi ile markalaşma, ticarileşme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Faaliyete geçtiği günden bu güne; 29 firma müracaatı, 9 sözleşme, sisteme açılan 60  Ar-Ge ürünü ve birkaç aylık kısa sürede 3 milyondan fazla satış ile Tekno  Katalog Platformu her geçen gün daha da büyümektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ve geliştirilecek stratejilere, planlamalara kaynak olması açısından, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri girişimcilerimizin mevcut profillerini(Kamuya direk satış olabilecek ürün kapasitesini) bilme gerekliliği bulunmaktadır.

Bu sebeple Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermekte olan girişimcilerimizden alınmak üzere Firma-Ürün Bilgi “excel” dosyası oluşturulmuş ve ekte paylaşılmıştır. Buna göre Pazar alternatifleri arasında Kamu bulunan firmalarımızın uygun görmeleri ve ekte yer alan “excel” dosyasını doldurarak tarafınıza iletmeleri halinde, bu bilgiler Bakanlığımız tarafından birleştirilerek, DMO Yetkilileri ile paylaşılacak ve firmalarımızı kamu alımlarından daha fazla istifade etmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. "

Söz konusu verileri ulaştırabilmemiz için ekte yer alan TGB GİRİŞİMLER_KAMU ALIMLARI_ BİLGİ FORMU_V1.xlsxdosyasını 7 Mart 2019 Saat 17:00 a kadar atap@atap.com.tr adresine göndermeniz hususunda gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla;

ATAP A.Ş.

-----------------------------------------------