DUYURU/İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Anketi hk.DUYURU/İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Anketi'ne Katılım süresi 29 Eylül 2017'ye kadar Uzatılmıştır.

Değerli Girişimcilerimiz,

Bakanlık tarafından Yatırım Programı kapsamında 2013K110600 kodlu “Yenilikçi Girişimcilik Araştırma ve Etki Analizi” başlıklı projesi alt bileşeni olan “KOBİ'lerde Dijital Dönüşümünün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması” yürütülmektedir. Anılan proje kapsamında bir anket çalışması yapılacaktır. Anket çalışması ile imalat sanayiindeki işletmelerin dijital dönüşümüne yönelik bir yol haritası çıkarmaya hizmet etmek üzere; "İmalatta dijitalleşme"ye yönelik teknoloji/ürün/hizmetleri değer zincirlerinde kullanan imalat sanayii işletmeleriyle (kullanıcı), bu işletmeler için «imalatta dijitalleşme"nin gerektirdiği teknoloji/ürün/hizmetleri geliştiren ve sunan kuruluşların (tedarikçi), dijitalleşme yolundaki mevcut durum, ihtiyaç ve sorunlarının anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda online anket uygulaması başlatılmış olup, söz konusu ankete http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/799159?lang=tr adresinden ulaşılmaktadır. Anketin tarafınızca 29 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. Ankete verilecek olan bilgiler, dijitalleşme ile ilgili mevcut durumunun analiz edilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Çalışmaya yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür eder, bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

ATAP A.Ş