EOSBESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - EOSB

Eskişehir OSB, 1969 yılında 6973 ve 6785 sayılı yasalara dayalı olarak ve 2567 sayılı kanunla değişik 5590 sayılı kanunun 5. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde kurulma çalışmalarına başlamış ve ilk tahsisini 1973 yılında gerçekleştirmiştir. Organize Sanayi Bölgeler Kanunun 15 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önceden de olduğu gibi OSB Yönetimi söz konusu kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

07.02.2018 tarihinde OSB Kanununun 25 inci maddesi gereği yapı kullanma izni almış olan katılımcıların yer aldığı katılımcılar cetveline göre Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyetin görevi sonlanmıştır.
Eskişehir OSB yönetimi söz konusu kanun ve kendi bölge yönetmeliği kapsamında aşağıda sayılan konularda görevlerini sürdürmektedir. 

  • - Ekonomik ve endüstriyel uğraşıların gereği olan teknik ve iş yönetimine ilişkin yardımcı görevleri, en uygun şekilde bünyesinde toplayıp örgütlenerek, bölgede yatırım yapacak kuruluşlara hizmet vermek,
  • - Yatırımcı ve girişimcilere her türlü alt yapısı hazırlanmış yatırım alanları sunmak,
  • - Çevreye saygılı, modern bir sanayi bölgesinin gelişimini sağlamak,
  • - En az maliyetle en çok verimi sağlayacak modern sanayi işletmelerinin gelişimine yardımcı olmak,
  • - Ana ve yan sanayiinin bir arada üretim yapmasını sağlayarak işbirliğini gelişimine yardımcı olmak,
  • - İlin ekonomik gelişimine ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak,
  • - Sanayi tesislerinin bir araya toplanmasına öncülük ederek daha verimli çalışma koşullarının yaratılmasını temin etmek,
  • - Modern üretim tekniklerin gelişimine ve ihracata yönelik üretim yapan sanayi kuruluşlarının gelişimine kurduğu altyapı tesisleriyle katkıda bulunmak,
  • - Ülke menfaatleri doğrultusunda, devletin ilgili kurumları tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve istenen konularda çalışma yapmak,
  • - Yasalar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen görevleri yerine getirmektir.


Eskişehir OSB yönetimi yukarıda sayılan bazı görev ve sorumluluklarının yanı sıra, kentte modern bir sanayi bölgesinin gelişimini tesis ederek, girişimcilere en iyi altyapı imkanlarını sağlayarak ülke kalkınmasında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

Kaynak:www.eosb.org.tr