ESO Sektörel İşbirliği Komisyonları - Arama ÇalıştaylarıDeğerli Girişimcimiz; 

Eskişehir Sanayi Odası'ndan alınan e-posta aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Faaliyet alanınıza uyan sektör komisyonunun çalıştayına katılabilirsiniz. 

İyi çalışmalar,

****************************************

Değerli Üyeler,

Odamız tarafından üyelerimizin sorunlarının daha etkin şekilde tespit edilmesi, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin yol haritalarının oluşturulması amacıyla “Sektörel İşbirliği Komisyonları” hayata geçirilecektir.

Firmalarımız tarafından üretilen ürünler baz alınarak tanımlanan Sektörel İşbirliği Komisyonları ortak fayda prensibiyle mesleki eğitim, uluslararasılaşma, müşteri ve yeni pazar bulma gibi alanlarda proje ve faaliyetler geliştirecektir. Üyelerimize daha yakın olmak ve sektörel alanlara yoğunlaşmak amacıyla tasarlanan Komisyonlar işbirliklerini artırıcı bir etki yaratacaktır.

Tanımlanan Sektörler dahilinde ilk etapta aşağıdaki “Arama Çalıştayları” planlanmıştır. Üyelerimizin kendi üretim alanıyla ilgili olan Çalıştaya katılması, sorun ve çözüm önerileriyle birlikte Komisyonlarda paylaşması önem taşımaktadır. Çalıştaylara katılacak olan firmalarımızın aşağıdaki Katılım Formu’nu “Sorunlar – Çözümler Formu” ile birlikte en geç 13 Şubat  2019 tarihine kadar Odamıza iletmelerini önemle rica ederiz. (E-posta: onuralp.manav@eso.org.tr, Faks: 0222 236 0041).

Katılım    Formu
İsim-Soyisim:
Firma:
Telefon:
GSM:
E-posta:
LÜTFEN SEKTÖRÜNÜZLE İLGİLİ    OLARAK KATILMAK İSTEDİĞİNİZ ÇALIŞTAYI İŞARETLEYİN
Sektörel    İşbirliği Komisyonları Toplantı Tarihleri
  • 1) Havacılık Sektörü Arama Çalıştayı
  • 14 Şubat 2019, Saat 10.00, ESO
  • 2) Raylı Sistemler Sektörü Arama Çalıştayı
  • 14 Şubat 2019, Saat 14.00, ESO
  • 3) Mobilya Sektörü Arama Çalıştayı
  • 15 Şubat 2019, Saat 14.30, ESO
  • 4) Madencilik Sektörü Arama Çalıştayı
  • 19 Şubat 2019, Saat 14.00, ESO

Sorunlar – Çözümler Formu

Lütfen Aşağıdaki Alanlarla İlgili Sektörünüze İlişkin Sorunları    Detaylı Şekilde Yazınız
 
1. Genel Ekonomik Sorunlar ve Finansmana Erişim
2. Üretimde Yerlileştirme ve İthalata Bağımlılığın Azaltılmasına İlişkin Sorunlar
3. İnsan Kaynaklarına İlişkin Sorunlar
4. Fiziki Altyapı ve Lojistik Alanına İlişkin Sorunlar
5. Kurumsallaşma ve Ortak Çalışma Kültürü Sorunları
6. Dünya Pazarlarına Erişim Sorunları
7. Marka, Patent ve Verimlilik Sorunları
8. Mevzuata İlişkin Sorunlar
 
Lütfen Belirtmiş Olduğunuz Sorunlara İlişkin Çözüm Önerilerinizi    Yazınız

Saygılar,

İsmail Öztürk

Genel Sekreter Yardımcısı / Deputy Secretary General

Eskişehir Sanayi Odası / Eskisehir Chamber of Industry

A: Organize Sanayi Bolgesi 2. Cad. 26110 Eskisehir / Turkey

T: +90 222 236 0360

F: +90 222 236 0041

ismail.ozturk@eso.org.tr | www.eso.org.tr