FİRMALARIMIZ İÇİN SON ÇAĞRI- BAKANLIK ENDEKS ÇALIŞMASI HK.Sayın Girişimciler,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından talep edilen ve ATAP tarafından Bakanlığa iletilen TOPLAM 77 ADET göstergeye ait verilerin doğrulanması amacıyla aşağıda belirtilen konularda istenen belgelerin ATAP'a yollanması gerekmektedir.

1- Firmaların TGB içerisindeki 2016  dönemde toplam cirosu(Ar-Ge geliri ve Ar-Ge Dışı gelir) "Ekte yer alan yer alan 2016 Toplam Ciro Bilgileri Formu doldurulacak". Firmanızın gelir veya kurumlar vergi beyanları verilecek.

2- Firmaların 2016 dönemine ait toplam Personel SGK Muafiyet Tutarı. Ekte yer alan dokumana aylar bazında doldurulacak ve firmanın muhasebecisi tarafından imzalanıp ve kaşe koyulacak ve e-posta olarak atap@atap.com.tr adresine gönderilecek 

BELGELERİ GÖNDERMEYEN FİRMALARIMIZIN YARIN SAAT 10:30'A KADAR GÖNDERMELERİNİ RİCA EDERİZ. BELGELERİ YOLLAMAYAN FİRMALARIMIZ BAKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK İDARİ YAPTIRIMDAN SORUMLU TUTULACAKTIR!

Saygılarımızla