Girişimcilik Zirvesi 2015- ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi AçılışıGirişimcilik Zirvesi 2015- ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi Açılışı-11 Aralık 2015

Arinkom TTO’nun düzenlediği Girişimcilik Buluşması etkinliği kapsamında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Teknoloji Bahçesi’nde kurulan Ön Kuluçka Merkezi ANAÇ, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın katıldığı protokol töreni ile açıldı. Düzenlenen açılış töreninde konuşan Doğan üniversitelerinde girişimciliğe ve yenilikçiliğe açık ve bu konuda kendilerini geliştiren gençler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Kamu sektörüne bel bağlayıp mezun olur olmaz atama bekleyen gençler yerine risk alıp sahip olduğu fikir ürününü hayata geçirip ticarileştiren ve üreten gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. ANAÇ’ın bu konudaki motivasyonu arttıran bir mekân olacağını söyleyen Doğan üniversitede öğrenim gören gençlerin burada fikirlerini paylaşıp geliştirebileceğini ve mezun olmadan kendi işlerini kurabileceklerini belirterek konuşmasını teşekkür ederek bitirdi.

Açılış sonrasında Anadolu Üniversitesi Konferans Salonu’nda Girişimci ve Finansal Kaynak Nasıl Buluşur? Konulu panel düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet Başar moderatörlük yaptığı panelde, GE Transportation Direktörü Nurettin Biçer, TOFAŞ İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Müdürü Erhan Küçüksüleymanoğlu, Savronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, ACT Venture Partners Yöneticisi Gürcan Ozan ve ANAÇ Teknogirişim Programı Proje Yöneticisi Yard. Doç. Dr. B. Tuğberk Tosunoğlu panelist olarak katıldı. Girişimciler değer yaratırken nereden kaynak buluyor ve büyüme aşamasında şirketler finansal kaynakları nasıl kullanıyor sorularına cevap verilmeye çalışılan panelde verimliliğe dayanan ekonomiden inovasyona dayalı ekonomiye geçişin yapılması gerektiğinin altı çizildi. Panelde ayrıca KOBİ’lerin Türkiye’deki katma değerin arttırılmasındaki büyük paya dikkat çekilerek, rekabet güçlerinin arttırılması konusuna değinildi.