HATIRLATMA-Kahvaltı Etkinliği



Değerli {Firma Adı},

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu ile Girişimci Firmalarımızı bir araya getirmek amacıyla 15 Mart 2017 Çarşamba günü  saat 09.00–11:30 arasında Oda Restoran’da kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir.

Kahvaltı ücretsiz olup, etkinliğe katılmak isteyenler isimleri ile birlikte en geç 14 Mart  2017 Salı  günü saat 14,00' e kadar seda@atap.com.tr ye katılım bilgilerini göndermeleri rica olunur.

İyi çalışmalar,

A.İhsan KARAMANLI

ATAP A.Ş. Genel Müdürü

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama  ve Geliştirme Kurulu Nedir? 

Kamu  Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) dünyadaki gelişmelere koşut olarak ülkemizde  “kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi  yüksek teknoloji üssü haline getirmek" vizyonu ile T.C. Bilim, Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığının kurduğu bir çalışma grubudur. 

Burada  amaç yenilik ve teknoloji üretimi için kamunun finansal kaynaklarına ve  desteklerine erişimi konusunda sektörün gereksinim duyduğu bilgi ve ilgiyi tek  bir elden yönlendirebilmek ve üniversitelerdeki akademik bilgi ve tecrübeyi de  bu sürecin bir paydaşı haline getirebilmektir. 

Bu  kapsamda çalışma grupları Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nin  sekreteryasında KOSGEB, Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici  şirketleri, Belediyeler, TSE, kalkınma ajansları gibi paydaşlar sektör  ziyaretlerini yaparak işbirliklerinin artırılmasına ve olası sorunların  aşılmasında destek mekanizması oluşturulmasına çalışmaktadır. 

Bu  amaçla yapılan ziyaretlerde, yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi  ile birlikte, destek mekanizmaları tanıtımı, ar ge ve tasarım merkezleri,  projelerin yönetiminde yaşanılan zorlukların tartışılması, patent ve diğer  fikri mülkiyet süreçlerinde yaşanılan zorluklar ile ar ge personeli istihdamı  gibi konularda görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca sektörün talepleri ve  faaliyetleri sürecinde karşılaştıkları zorluklar da görüşülmekte olup, çözüm  önerileri ile ilgili fikir alış verişi yapılmaktadır.