Havacılık Alanında H2020 Projelerine Aktif Katılım için Durum Tespiti AnketiSayın Girişimcilerimiz,

Eskişehir Sanayi Odası olarak özellikle havacılık sektöründe farklıprojeler üretmekte ve önemli konsorsiyumlara ortak olarak katılım sağladı. Bu bağlamda ESO Avrupa Birliği’nin H2020 Çerçeve Programıkapsamında yürütülmekte olan RADIAN projesine paydaş olarak dahil olmuştur. (www.h2020-radian.eu

Söz konusu proje AB’nin H2020 programlarından yeteri kadar destek alamayan ülkelerin özellikle havacılık alanındaki hibelerden daha etkin bir şekilde faydalanabilmesini hedeflemektedir. Türkiye’nin de hedef ülke olarak yer aldığı RADIAN projesinde öncelikli olarak havacılık sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumların ilgili H2020 programlarına neden yeteri kadar katılamadıklarının tespit edilmesi planlanmaktadır. Yapılacak analizlerle birlikte Eskişehir’in de dahil olduğu potansiyel bölgelerde özel eğitim, seminer, etüt ve eşleştirme çalışmalarıyla ilgili kuruluşların söz konusu programlardan daha fazla faydalanması ve proje konsorsiyumlarına dahil olması amaçlanmaktadır.

Bu itibarla RADIAN projesi dahilinde hazırlanan “Durum  Tespit Anketi” ekte bilginize sunulmuştur. Kısa bir sürede cevaplayabileceğiniz araştırmamıza katılımınız projenin sonraki aşamalarında firmalarımız için planlayacağımız faaliyetler için ciddi önem taşımaktadır. Gerek Eskişehir’in gerek ülkemizin AB’nin en önemli hibe programından daha fazla pay alabilmesi adına desteklerinizi beklemekteyiz. Söz konusu anketin cevaplanarak 2 Şubat 2018 tarihine kadar ismail.ozturk@eso.org.tr e-mail adresine gönderilmesini rica ederiz.

ATAP A.Ş.