İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI HK.Değerli Girişimcilerimiz;

07.11.2018 tarihinde Sanayi Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü”imzalanmıştır. Protokolün amacı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Ar-GeTeşvikleri Genel Müdürlüğü (ATGM) ile Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında işbirliği tesisederek, sanayinin dijital dönüşümü sürecinde ortaya çıkacak nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını teminen mesleki/teknik bilgi ve becerilerin mevcut işgücüne kazandırılması ve yüksek katma değerli ürünler üretebilecek işgücü yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi olarak belirlenmiştir.

 

Bu protokol sayesinde; sanayinin dijital dönüşümü sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve tecrübe eksikliği olan çalışanlara ve işsizlere yönelik mesleki eğitim kurslarının ve işsizlere yönelik iş başı eğitim programlarının düzenlenmesi mümkün hale gelebilmektedir.

 

Mail ekinde  işbaşı eğitim programları ve bu programlara ilişkin destek ve teşvikler hakkında bilgi notu ve tanıtım metinleri yer almaktadır. 

Programdan hali hazırda yararlanan girişimcilerimizin atap@atap.com.tr adresine programdan yararlandıklarına dair 28/12/2018 saat: 16:00 a kadar mail atmalarını rica eder, 

Çalışmalar dileriz.

ATAP A.Ş.