KONNECT EUREKA ÇAĞRISI AÇILDIKONNECT EUREKA ÇAĞRISI AÇILDI

Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş AB 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında EUREKA Çağrısı açıldı.

Çağrıya bütün teknoloji alanlarından Ar-Ge Projeleri ile başvuruda bulunulabiliyorsunuz.

Çağrıya Katılan Ülkeler:

Güney Kore – KIAT

Almanya – DLR

Hollanda – RVO

Türkiye – TÜBİTAK

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenecek.

Proje konsorsiyumu en az iki KONNECT EUREKA Çağrısına katılan ülke (Güney Kore, Almanya, Hollanda ve Türkiye) ortağından oluşmalı.

Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklenicisi olarak yer alabiliyor.

Türkiye’den başvuruda bulunacak ekip, TEYDEB 1509 Programı üzerinden desteklenecek. Bu kapsamda büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanacak. EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilecek.

EUREKA başvurusuna ek olarak Türk ekip, TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı başvurusunu 31 Ocak 2016 tarihine kadar tamamlamalı.