KOSGEB Çağrısı İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞMEDeğerli Girişimcimiz; 

KOSGEB KOBİGEL Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı Proje Teklif Çağrıları 4 Mart 2019 günü KOSGEB kurumsal internet sayfasında ilan edilmiştir. www.kosgeb.gov.tr adresinde genel duyuruya, Destekler / KOBİGEL Programı / “Yürürlükte Olan Çağrılar” menüsünde Proje Teklif Çağrısına ve Başvuru Kılavuzuna erişilebilmektedir. Proje Teklif Çağrısı metni ektedir. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019’dur.

“2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” çağrısında, sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri üretebilecek yerli  ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin oluşturulması / genişletilmesi ve bu kesimin altyapı, ekipman ve İK niteliğinin geliştirilmesi  amaçlanmaktadır. 

Sanayide uygulanabilir akıllı dijital teknolojilerle  ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat  sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler çağrıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknoloji (biri veya birkaçı) konusunda;

a) Kamu desteğiyle başarılı tamamlanmış, TGB veya ArGe Merkezi proje çıktısı olan ürünlerin ticarileştirilmesi (bu durumun belgelenmesi şartıyla)

veya

b) İşletmenin mevcut bir ürününde tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapılması ve ürünün ticarileştirilmesi (kamu desteği / TGB / ArGe Merkezi belge şartı olmaksızın),

için proje sunabilecektir. Asgari proje süresi 6 ay, azami proje süresi 18 aydır.

Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1- Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2- İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3- İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4- İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5- Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Destek oranı %60’tır. Çağrı kapsamındaki projesi onaylanan KOBİ’lere; işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri  ödemesiz, 350.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Projeyle ilgili makine-teçhizat – bilişim donanımı, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri destek kapsamındadır. Asgari ön lisans mezunu olmak ve proje faaliyetlerine doğrudan katkısı olmak kaydıyla proje kapsamında 4 mevcut ve/veya yeni personel desteklenebilecektir.

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’nin, proje konusu ürün / yazılımını satın alacak bir işlemeden Satın Alma Niyet Beyanı alarak proje başvurusuna eklemesi gerekmektedir. Akıllı dijital teknolojileri edinerek kendi iş süreçlerine adapte edecek imalat sanayi sektörü KOBİ’lerine yönelik 2019-02 sayılı diğer çağrı kapsamında başvuru yapacak KOBİ’ler ile teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler işbirliği yapabilecek ve onlardan satın alma niyet beyanı alınabilecektir.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri üretebilecek yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin oluşturulması / genişletilmesi bakımından YÜKSEK ÖNCELİKLİ olarak ele alınmaktadır. İlgili sektör temsilcisi kuruluşlar ve ilişkili diğer paydaşların da yardımıyla hedef kitlenin bu çağrıdan en kısa zamanda haberdar edilmesi hedeflenmektedir.

(KOSGEB il müdürlüklerinin iletişim bilgileri: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler )

KOSGEB Proje Destekleri  Müdürlüğü 

İrtibat:

Kürşat Emre DUNAY (kursatemre.dunay@kosgeb.go.tr, 0312 595 29 28)

Oya ERYİĞİT BENLİAY (oya.eryigit@kosgeb.gov.tr, 0312 595 28 00 / 4233)

Kaan YÜCEL (kaan.yucel@kosgeb.gov.tr, 0312 595 29 58)

Cüneyt BAŞER (cuneyt.baser@kosgeb.gov.tr, 0312 595 28 00 / 4030)


Bilgilerinize sunarız.