Ocak 2020 Personel bildirim formu hk.Değerli Girişimcilerimiz;

Bildiğiniz üzere Personel bildirim Formları (PBF) tamamladığımız ayı takiben hazırlanıp ilgili ayın 15 ine kadar Yönetici şirkete iletilir. 

Ocak ayı PBF'ları için aşağıda ekran görüntüsü verilen kırmızı ile işaretlenmiş formları almanız gerekmektedir. Şubat sonu itibari ile aylık listeler portaldan kaldırılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 

NOT: Listeler yine "ay tamamlandıktan sonra takip eden ayın 15 ine kadar hazırlanması" uygulaması devam etmekte olup, haftalık liste teslimi gibi bir değişiklik olmadığını bildiririz