Önemli BİLGİLENDİRME!Değerli Girişimcilerimiz;

ETGB Yönetici Şirketi ATAP A.Ş -  04/11/2020 tarih ve 9561 sayılı resmi yazımız tüm girişimcilerimizin bilgilerine sunulmuş burada ki uyarılardan özellikle Madde 4 ve 5'e gerekli hassasiyetin gösterilmediği görülmüştür. 

(Madde 4: Belli dönemlerde Bakanlığımızca bilgi talepleri ve güncelleme talepleri gelmektedir. Bu talepler çoğunlukla tarihli olduğu için maillerde belirtilen son gönderim tarihine riayet etmenizi rica ederiz.

Madde5: ATAP Portal ve BİLTEK Portal verileri bir kere eksiksiz doldurulduktan sonra sadece güncellemeleri takip ederek hem girişimcilerimizin hem de yönetici şirketin ve  bakanlık personellerinin sorunsuz işlem yapabilmesini sağlar. Bu nedenle ilgili portalların güncel tutulması bir tercih değil kanundan gelen bir zorunluluktur. “4691  Md.14 k-1Girişimcinin,       Kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermesinin sağlanması,       yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi       içeren belgenin, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi için gerekli       denetimlerin yapılması” 4691 Md.  14k-2 Girişimcilerin faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen süre ve formata uygun olarak iletilmesi,”)

Genel Müdürlüğümüzce alınan karar  “ 2021 yılı itibari ile Yönetici Şirket tarafından istenilen bilgileri, portal veri girişlerini ve diğer veri taleplerini mail atılması ardından istenilen tarihte yerine getirilmemesi halinde muafiyetten faydalanan  firmaların muafiyetleri onaylanmayacak (personel muafiyetinden faydalanmayan firmaların ilk yönetim kurulunda tahliyesi gerçekleştirilecektir) , uyarılara rağmen girişimcilerin hiçbir gerekçe göstermeksizin geri dönüş yapmaması durumunda ilk yönetim kurulunda tahliyesi gerçekleştirilecektir.”  şeklindedir.

 Bilgilerinize sunar, iyi haftalar dileriz. 

ATAP A.Ş. 

(NOT: Bu mail bir genel bilgilendirme mailidir. ! )