PARDUS İŞ ORTAKLIĞI DUYRUSU
PARDUS İŞ ORTAĞI DUYURUSU

Pardus Göç desteği ve iş süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi,

Pardus GNU/Linux alanında uzman ve firma yetkilendirilmesi amacıyla TSE

tarafından belgelendirme kriterleri yayımlanmış ve sertifikasyon çalışmaları

başlatılmıştır.

Sertifikasyon süreçlerinden sınav ve akreditasyonun zaman alması

nedeniyle yürüyen projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve alanında uzman

firmaların tespit edilerek firma ekosisteminin temel yapı taşı olan Pardus İş

Ortağı veritabanının genişletilmesi için aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan

Pardus İş Ortağı isteklisi firmaların;

 Firma künyesi ve Pardus İş Ortağı olmak istendiğine ilişkin niyet

mektubunu,

 Firma bünyesinde en az 2 sistem yöneticisi veya aktif çalışan firma

ortaklarının LPIC-1 sertifikasına sahip olması ve TSEK 492 belgelendirme

kriterlerini sağlayarak Pardus İş Ortağı sertifikasını alacağına ilişkin taahhüt

mektubunu,

 Sertifikalı sistem yöneticilerinden en az 1 (bir) tanesinin Bilgisayar

Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme

Mühendisliği, vb. bilişim alanı ile ilgili mühendislik bölümlerinden mezun

olduğuna ilişkin diploma, çıkış belgesi vb evraklarını,

ön değerlendirme için “*.pdf” formatında isortagi@pardus.org.tr mail adresine

iletmeleri rica olunur. Belirtilen kriterleri taşıyan firmalar Pardus İş Ortağı

veritabanına eklenecek ve Pardus İş Ortağı Portalında ilan edilecektir,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.