Sayılarla Teknopark4
Ayrı Yerleşke

9
Ayrı Bina

SAYILARLA TEKNOPARK
16
Farklı Sektör

117
Farklı Ürün