SSSATAP' a kimler başvurabilir? 
ATAP' a başta öncelikli sektörler olmak üzere Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

ATAP 'a başvuru ne şekilde yapılmalıdır? 
ATAP Yönetici Şirketi olan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ, ATAP' ta yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin ATAP'a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben ATAP Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte ATAP yönetimine başvuru yapılır.

ATAP' a başvurular ücretli midir? 
ATAP başvurularında firmalardan başvuru ücreti alınmaktadır.

Başvuruların değerIendirilmesi ve kabulü ne şekilde yapılmaktadır? 
Başvurular, firma faaliyet alanında ve ATAP içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirme süresinde başvuru sahibi firma ile yüz yüze görüşme yapar ve gerekli görülürse mevcut ofislerini veya tesislerini ziyaret eder Hakem görüşleri ATAP Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir

Hakem heyeti kimlerden oluşmaktadır? 

Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur Hakem heyetinin atanmasında AÜ ve OGÜ öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara hakem heyeti üyeleri hakkında bilgi verilmez, firmalar heyeti ancak değerlendirme toplantısında öğrenirler

Başvurular ne kadarlık bir sürede değerIendirilmektedir? 
Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla altmış günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak ATAP tarafından firmalara bildirilir

Başvurular kabul edilmezse ne olur? 
Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz konusu mudur? 
Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi yapılır.

Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde yapılmaktadır? 
Firmalara yer tahsisi, projenin Ar-Ge niteliği, sağladığı katma değeri ve üniversite ile işbirliği boyutu gibi kriterlere göre yapılmaktadır Bunun yanı sıra firmanın ATAP' ta gerçekleştireceği projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi sırasında önemlidir

Tahsis edilen ofislerin özellikleri nelerdir? 
ATAP' a kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra, ayrıldığında teslim aldığı şekilde teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir Yapılacak değişiklikler ATAP Yönetici Şirketi'ne proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir

Tahsis edilen ofislerin maliyetleri ne kadardır? 

ATAP Ar-Ge ofis alanı kira ücretini başvuran firmaya bildirir. Bölgede ofis alanı kiralayan firma ve girişimcilerin ayrıca işletme giderlerine katılması gerekmektedir İşletme giderleri ofis alanı iklimlendirmesi (bina koşullarına bağlı olarak), çevre düzenlemesi, ortak alan iklimlendirmesi ve temizliği, bina güvenliği, ortak alan elektrik ve su giderlerini kapsamaktadır Ofis alanının elektrik ve varsa- su tüketimi ile telefon ve data gibi diğer hizmetler ise işletme bedeline dahil değildir.