Teknoloji Geliştirip Pazara Sunmak İsteyenlere 50.5 Milyon Euro Kaynak 

Teknoloji Geliştirip Pazara Sunmak İsteyenlere 50.5 Milyon Euro Kaynak 

 

Avrupa Bilriği - Türkiye Desteği İle Yeni Teknoloji Projeleri ve Yenilikçi Fikirleri Geliştirenlere Ticari Pazarlara Açılma Fırsatı Sunuyor

Türkiye'nin inovsyon ve teknolojinin ticarileşmesi odaklı ilk risk sermayesi fonları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanmlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 50.5 milyon euro bütçeli Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu projesi (TTH-Türkiye) ile destekleniyor. Proje, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) trafından Bakanlık, AB Türkiye Delegasyonu ve vrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde tasarlandı.

Rekabetçi Sektörler Programında yer alan TTH-Türkiye projesi kapsamında, fkri mülkiyet temelli projelere, start-up'lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere ve KOBİ'lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk kez bu ölçekte bir fonla desteklenecek olan akademisyenler, araştırmacılar, teknoloji üreticileri çalışmalarına yatırım yapılması imkanını bulabilecekler.

 

KAYNAK:Dünya Gazetesi 05.02.2016 Sayı: 10573-10886