Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri2-4 Aralık 2015, tarihinde, Ankara Anadolu Otel'de T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca gerçekleştirilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri"ne Atap A.Ş. olarak katılım gerçekleştirdir. Eğitime, Atap A.Ş adıne Genel Müdürümüz A.İhsan KARAMANLI ve personelimiz K.Can ÇAKIR katıldı. Eğitimde  Teknopark Yönetici Şirketlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri tarafından yaratılan katma değerin arttırılması için hizmet ve eylemler kapsamında kapasite geliştirilmesi konusu ele alındı. Eğitmenler Michel Lacave (IASP Eski Başkanı) ve Jane Davies ’in (Manchester Science Park Eski Yöneticisi) kendi teknopark deneyimlerinden örnekler vererek başladığı eğitimin ilk ayağında “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin gelişimleri” ve “Teknoparkların kurulmasında kullanıla yol haritaları” gibi konulardan bahsedildi. Davies sunumunda yeni açılacak teknoparklar için IASP tarafından tasarlanan stratejik çerçeveyi değişik illerden gelen ve teknoparklarda görev alan katılımcılara aktardı. Faaliyet gösterdikleri teknoparklarda çalışan katılımcıların bu strateji kapsamındaki durumu ile ilgili gruplara ayrılıp bilgi paylaşımı ve istişare yapma olanağı sağlanması açısından bu eğitim diğer TGB Kapasite Geliştirme eğitimleri arasındaki en interaktif eğitim olmuştur. Eğitimin sonraki ayağında ise “Yeni Nesil Teknoloji Geliştirme bölgelerinde olması gereken özelliklerden bahsedilirken Açık İnovasyon konusunda alınan yaklaşımlar, girişimler ve bu konu karşısındaki engellerin altı çizildi. Eğitimin son kısmında “Açık İnovasyonun harekete geçirilmesinde TGB’lerin rolü” üzerinde duruldu.