Teknoloji Geliştirme Bölgesi İş Planı Ve Kurumsallaşma AraçlarıTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapasite Geliştirme Eğitimleri- V

“Teknoloji Geliştirme Bölgesi İş Planı Ve Kurumsallaşma Araçları” (6-8 Ocak 2016)

 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında 6-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin beşincisi Ankara’da gerçekleştirildi. Lizbon’daki TAGUSPARK eski direktörlerinden Vasco Varela’nın eğitimci olarak katıldığı etkinlikte TGB Yönetici Şirketi için İş Planı nedir, niçin gereklidir, TGB iş planı hazırlama aracı, TGB’lerin kurumsallaşma sürecinde takip etmeleri gereken performans, süreç, risk yönetimi gibi konular ele alındı. Bakanlık yetkilileri IPA-AB Fonları hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda 2014-2020 yılındaki desteklerin Açık İnovasyon ve Ar-ge uygulamalarına ayrılacağı ve Teknoparkların ar-ge ve yenilik faaliyetlerinde yaralanmaları için bireysel veya Kalkınma Ajansları ile başvuru yapabilecekleri belirtildi. Ulusal İnovasyon Sistemi’nin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılırken İnovasyon eko-sistemi unsurları olan sanayi-ticaret odaları, üniversiteler ve teknoparkların birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edildi. IPA yardımları sonrasında kurulan Elazığ ve Kayseri gibi teknoparkların yöneticilerinin de söz aldığı eğitimde, destek kapsamında teknopark kurulum sürecinde alınan teknik yardım bileşeninin kar elde konusundaki rolünün önemine değinildi. Vasco Varela konuşmasında, “teknoparkların kuruldukları binalar fiziksel anlamda firmaları bir araya getirerek üniversite-sanayi işbirliğini açıyor. Fakat bu fiziksel yakınlık işbirliği için yeterli olmuyor. Bu yüzden proaktif şekilde şirketlerle ve çalışanlarla ilişkilerin iyi düzenlenmesi gerekiyor” dedi. Varela ayrıca teknik planlar ve detaylar üzerinde kuluçka süreci nasıl işleyecek ve pazarlama süreci nasıl yönetilecek gibi konuların çözümü için karşılıklı öğrenme sürecine dönüşecek ilişkilerin kurulmasının gerektiğinin altını çizdi.