Teknoloji Sanayi hamlesi Atölye AnketDeğerli Girişimcilerimiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünden gelen resmi yazıda Milli Teknoloji Hamlesine ilişkin mevcut atölyelerin kapasitesini tespit edebilmek amacı ile bir anket doldurulması talep edilmiştir.

İlgili anket ve resmi yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla,


ATAP A.Ş.


----------------------------------------------------------------------------------------

Bakanlığımız ilgi yazıda; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında atılımını hedefleyen Milli

Teknoloji Hamlesini gerçekleştirme misyonuyla, teknoloji geliştirme motivasyonu oluşturacak yarışma,

konferans, festival gibi faaliyetlerin yürütmekte olduğunu, bu faaliyetler kapsamında düzenlenen

TEKNOFEST ve benzeri yarışmalara katılım sağlayan gençlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını

sürdürebilmeleri için Teknoparklar, Üniversite atölyeleri, araştırma merkezleri vb. atölyelerden

faydalanabilmelerinin hedeflendiği belirtilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda ülke genelinde bulunan atölyelerin envanterlerinin çıkarılması ve

atölyelerin TEKNOFEST ve benzeri yarışmalar kapsamında kullanılabilme durumunun belirlenmesi

adına, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce bir anket hazırlanmıştır.

Kurumunuz bünyesinde bu amaçla kullanılabilecek atölyeye ait bilgilerin ekte verilen anket

formuna göre doldurularak 23.06.2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgilerinizi

ve gereğini arz/rica ederim.