TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMDE KAMU ALIMLARININ ROLÜTEKNOLOJİK  DÖNÜŞÜMDE KAMU ALIMLARININ ROLÜ: 

“YERLİ VE MİLLİ  ÜRETİM” 

KONFERANSI

6 Şubat 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Ankara Ticaret Odası tarafından, Teknolojik  Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: “Yerli ve Milli Üretim” temalı bir konferansı düzenlenecektir.

Yerli ve milli üretimde gelinen aşamanın ve kamu alımlarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinin amaçlandığı söz konusu konferansın;

  • Ülkemizin teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi, yurt içindeki imkân ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması ve sanayi ve teknoloji kazanımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kamu alım mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesine,
  • Yurt içi üretim, sanayii geliştirme ve teknoloji kazanımı faaliyetleri ile ilgili olarak kamu alımları yoluyla farklı kamu idareleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında koordine edilebilecek hususların belirlenebilmesine,
  • Kamu-özel sektör işbirliğinin artırılmasına

yönelik faaliyetlere katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Konferansa katılım için www.atonet.org.tr   adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir.