TeknoYatırım Destek Programı Kapsamında Makine Yatırımlarına 10 Milyon TL Hibe"TeknoYatırım Destek Programı Kapsamında Makine Yatırımlarına 10 Milyon TL Hibe"

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amcıyla  TÜBİTAK "TeknoYatırım Destek Programı Kapsamında Makine Yatırımlarına 10 Milyon TL" Hibe vereceğini duyurdu.

 

Son başvuru tarihi 25 Aralık 2015 olan Teknoyatırım programından;

 

En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,

- Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar

- En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair

olumlu rapor alanlar,

 istifade edebilirler.

 

Programın Destek Unsurları:

- Makine ve Teçhizat Desteği   

- Kredi Faiz Desteği

- İşletme Gideri Desteği

 

Sağlanacak Destek Üst Limitleri :

 

- Büyük işletmelerde; 2 milyon TL

- Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL

- Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

 

 

Desteklenen Harcama Giderleri:

- Ana makine ve teçhizat bedelleri

- Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri

- Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri

- Montaj giderleri

- Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri