TGB Firmalarında Çalışan Doktoralı Personele YÖK'ten Burs YardımıDeğerli Girişimcilerimiz,

YÖK Yürütme Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"da yapılan değişiklikle 7. Maddenin 3. Paragrafında “Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak koşuluyla, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenmesi” hükme bağlanmıştır. Aynı toplantıda alınan kararla, iş yerlerinde çalışan öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında ekte gönderilen Alan ve Üniversitelerde açılan burslu doktora kontenjanlarında öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL. burs verilmesi uygun görülmüştür.

Faaliyetlerini ETGB'de yürütmekte olan firmalarımızın  hangi alan ve üniversiteye kaç kişilik doktora bursu için başvuru yapıldığı hususunda ekteki excel tablosunu doldurup atap@atap.com.tr'ye göndermelerini rica ederiz.