TGB'lerde Nitelikli İşgücü İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Anket Çalışması hk.Değerli Girişimcilerimiz,

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi tarafından “Sanayinin İhtiyaç Duyduğu İşgücü Niteliklerinin Belirlenmesine” yönelik çalışma kapsamında yapılacak olan ve aşağıda linki bulunan anketi ETGB ile paylaşılmıştır. Söz konusu çalışmadan nitelikli ve anlamlı çıkarımlar elde etmek için ankete katılımın yüksek olmasını önemsenmektedir. Bu sebeple ETGB firmaların ankete katılımının yüksek olmasına katkıda bulunmanızı bekliyor ve ankete son katılım tarihinin 15 Eylül 2017 olduğunu hatırlatmak istiyoruz..  İlginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Anket Linki: http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr

Saygılarımızla