TÜBİTAK 2018 Yılı TEYDEB 2.0 Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı AçıldıDeğerli Girişimcimiz,

TÜBİTAK Sanayi Programları kapsamında 2018 yılının başında duyurusu yapılan TEYDEB 2.0 adıyla bilinen Yenilik Destek Programı kapsamında, 2018 yılına ilişkin ilk çağrı programı 01.08.2018 tarihinde açıklanmıştır.

2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır. “Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı” adlı çağrı kapsamında tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin desteklenmesi söz konusu olacaktır.

Çağrı metninde, söz konusu çağrı kapsamında değerlendirilen projelerin Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlamasının beklendiği belirtilmiştir.

Çağrı başlangıç tarihi 01.08.2018 olarak belirlenmiş ve çağrı başvuruları 31.12.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. 

Toplam çağrı bütçesi 200.000.000 TL olarak belirlenmiş ve maksimum proje bütçesi 50.000.000 TL olarak düzenlenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenecek harcama kalemleri personel gideri, seyahat gideri, alet/teçhizat/yazılım/yayın alımları, danışmanlık ve hizmet alımları, malzeme ve sarf alımları ile genel giderler olarak belirlenmiştir. 

Maksimum proje süresi 36 ay olabilir.

Bu çağrıya başvurular eteydeb2.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.


TEYDEB 2.0 ile Gelen Değişiklikler;

-Sanayi destekleri (SADE) çağrılarında destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak belirlenmiştir.

-Projenin destek tutarının en fazla %20’si oranında genel gider desteği ödenebilecektir.

-Proje çıktısı değil, çıktının yaygın ekonomik etkisi önemli hale gelmiştir.

-Hakemler firmaya ziyarette bulunmayacak, hakemler bir önerge üzerinden değerlendirme yapacak ve puanlama sistemine geçilecektir. 

Hakem değerlendirmeleri sonucunda belirli bir puanın üzerinde kalan projeler Grup Yürütme Kurulu (GYK)’nın değerlendirmesine sunulacaktır.

Çağrı metninin kısa özeti e-postamız ekinde verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.