TÜGİP Gıda Sektörü Bölgesel Paydaş Çalıştayı – Bilecik, Bursa, EskişehirDeğerli Girişimciler,

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile yürütülen, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün faydalanıcısı olduğu INNOFOOD projesi kapsamında gıda sektöründe yer alan firmaların katkıları ile “Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP” oluşturulacaktır. TÜGİP’in temel amacı gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin ve girişimlerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini geliştirerek sektörün ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaktır. TÜGİP, üyelerine  Ar-Ge ve inovasyon olanağı, altyapı, teknoloji yol haritaları ve ağ fırsatları  sunacaktır. TÜGİP üyeliği KOBİ ve girişimlerle kısıtlı olmayacaktır. Büyük ölçekli şirketler ve akademisyenler gibi sektörün diğer aktörleri de TÜGİP üyesi olabilecektir.

Sektörün mevcut durumu ve Ar-Ge ve inovasyon ihtiyaçları ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması TÜGİP'in stratejik ajandası ve hizmet portföyünün geliştirilmesi için önem arz etmektedir. Bu amaçla Kasım ayından itibaren bölgesel katılımlı çevrimiçi çalıştaylar düzenlenmektedir. 

23 Aralık Çarşamba günü 13:00-15:30 saatleri arasında düzenlenecek çalıştay ZOOM bağlantısı üzerinden yapılacaktır. 

Konu : TÜGİP Gıda  Sektörü Bölgesel Paydaş Çalıştayı – Bilecik,  Bursa, Eskişehir
  

 https://zoom.us/j/94532064494?pwd=ODRsZnpuNFhiNjRwK2lsQ2hmWDBjQT09

Toplantı No / Meeting ID: 945 3206 4494
 Şifre / Passcode: 871457

TOPLANTI PROGRAMI

13:00 – 13:10 : Açılış ve Hoş Geldiniz

13:10 – 13:30 : Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Hakkında Bilgilendirme ve Soru&Cevap

13:30 – 13:35 : Online Platform ve Dijital Beyaz Tahta Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

13:35 – 14:00 : Bölgenin Gıda Sektörü Ar-Ge Ve İnovasyon Faaliyetleri, Problemleri Ve İhtiyaçları İle İlgili Görüşlerin Toplanması

14:00 – 14:10 : ARA

14:10 – 14:15 : Bölgenin Problem ve İhtiyaçlarının Oylanması

14:15 – 14:35 : Bölgenin Gıda Sektörü Çerçevesinde GZFT Analizinin (SWOT) Çıkarılması

14:35 – 15:05 : En Çok Oy Alan Problem ve İhtiyaçların Neden-Sonuç İlişkisinin Tartışılması

15:05 – 15:10 : Çalıştay Özeti

15:10 – 15:30 : Serbest Kürsü ve Kapanış

Çalıştay sonuçları sizlerle de paylaşılacaktır.

 

Saygılarımızla,

ATAP A.Ş.