Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) SempozyumuTürkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumu
“Tıbbi Laboratuvar Testleri: Eğitim-Öğretim, Araştırma, Üretim, Hizmet, İnovasyon, Bilişim”
(İnsan/Toplum Sağlığı ve Hasta Güvenliği için)
18-19-20 Şubat 2016, Kaya Termal Otel, İzmir
Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
(TürkLab Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği destekleriyle)

18 Şubat 2016, Perşembe
09.00 – 13.30 Kayıt
13.30 – 14.00 Açılış konuşmaları
14.00 – 14.30 Sempozyum kapsamı, amaçları ve hedefleri
Diler Aslan
14.30 – 15.45
Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe IVD Tıbbi Cihazların Yeri
Oturum Başkanı: Doğan Yücel
Özgür İncekara
Can Orhun
Hüseyin Avni Öktem
Recep Uslu
Mete Yünezer
Kahve Arası
16:15 – 17:00
Dünyada ve Avrupa Birliği’nde IVD Tıbbi Cihaz Sektörü
Oturum Başkanı: Ömer Güzel
Diler Aslan
Sinem Yaman
19 Şubat 2016, Cuma
09.00 – 10.30
Türkiye’de mevcut durum ve IVD TC’lerle ilgili yasal mevzuat ve uygulamalar
Oturum Başkanı: Taner Onat
Hayri Dursunoğlu
Muhittin Erdem
Asım Hocaoğlu
Ergun Konakçı
Mahir Ülgü
10.30 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.30
Türkiye’deki IVD tıbbi cihaz üretimi, satış onayı – 01
Oturum Başkanı: Vasıf Hasırcı
Zeynep Füsun Denli
Özcan Erel
İsmet Deliloğlu Gürhan
Suna Timur
Salih Yüksel
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.30
Türkiye’deki IVD tıbbi cihaz üretimi, satış onayı – 02
Oturum Başkanı: Ferhan Sağın
Ali Özen Akyürek
Burak Turan
Gülşah Sönmez
14.30 – 15.45
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde IVD TC Kullanımı, Piyasa denetim-gözetim; Kalite Güvencesi-01
Oturum Başkanı: Süleyman Demir
Oğuz Dicle
Ferzane Mercan
Ömer Faruk Mutlu
Adem Ünal
15.45 – 16.15 Kahve Arası
16.15 – 17.30
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde IVD TC Kullanımı, Piyasa denetim-gözetim; Kalite Güvencesi-02
Oturum Başkanı: Muhittin Serdar
Cüneyt Canbulat
Süleyman Demir
Pınar Eker
Murat Öktem
Yeşim Özarda
17.30 – 18.00 Günün Değerlendirilmesi ve Rapor Hazırlığı
20 Şubat 2016, Cumartesi
09:00-10:30
Türkiye’de IVD Tıbbi Cihaz Teknolojisi, Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Öğretim
Oturum Başkanı: Gülgün Oktay & Murat Özgören
Atilla Akkoçlu
Sevim Aydın
Aynur Başalp
Abdurrahman Coşkun
Zübeyde Erbayraktar
Murat Özgören
10:30-11:00 Kahve Arası
11.00-12.30
İnovasyon ve Gelecek için Öngörüler ve Öneriler
Türkiye’de IVD Tıbbi Cihaz Üretiminde İnovasyon; IVD Teknolojilerinin Geleceği – 01
Oturum Başkanı: Gül Güner & Mehmet Öztürk
Vasıf Hasırcı
Murat Özgören
Cengizhan Öztürk
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30
Türkiye’de IVD Tıbbi Cihaz Üretiminde İnovasyon; IVD Teknolojilerinin Geleceği – 02
Oturum Başkanı: Eser Sözmen & Tanıl Kocagöz
Tanıl Kocagöz
Melikhan Tanyeri
Aselsan (Onay alındı, konuşmacı belirlenmesi bekleniyor)
14.30-15.00 Kahve Arası
15.00-16.00 Genel Değerlendirme ve Sonuç Raporunun Sunulması
16.30-17.00 Kapanış