Vergi ve Muhasebe EğitimiDeğerli Girişimcimiz;

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. tarafından “Teknopark, Ar-Ge  Merkezleri ve  Tasarım Merkezlerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” konulu eğitim düzenlenecektir.

Ayrıca eğitimde 19/10/2017 tarihli Bakanlar kurulunca yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bilgiler de aktarılacaktır.

04 Ocak 2019 Cuma  günü yapılacak olan “Teknopark, Ar-Ge  Merkezleri ve Tasarım Merkezlerinde  Vergi ve Muhasebe Uygulamaları” eğitimine ilişkin eğitim programı ve başvuru formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Katılım durumunuzu 03/01/2019 tarihine kadar atap@atap.com.tr adresine bildirmenizi rica ederiz.

Eğitime ilgili Mali Müşavirinizin ve personellerinizin katılması hususunda gereğini rica ederiz.

Tarih: 04/01/2019

Yer: ESO Meclis Salonu Eskişehir Sanayi Odası

Saat: 09.30 – 13.00

Katılım Bedeli : 200 + KDV’ dir.

Son Başvuru Tarihi: 03/01/2019 


PRPGRAM

TEKNOPARKLARDA  

VERGİ  VE SGK EĞİTİMİ

 

VERGİ  

 • Türkiye’deki Ar-Ge ve Tasarım Teşviklerinin Vergisel Açıdan Genel Değerlendirmesi
 • 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ile 4691 sayılı Teknokent Kanunu Arasındaki Temel Farklılıklar ve Benzerlikler
 • Yeni Getirilen Teşviklerin ve Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
 • Temel Bilimler Desteği
 • Hızlı Amortisman Uygulaması
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası
 • Teknoparktaki İşlemler Nasıl Muhasebeleştirilir?
 • Muhasebe Kayıtları
 • Beyanname Örnekleri
 • İstisna Kazancın Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi
 • Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı ve Şartları
 • Hibelerin Muhasebesi, İstisna Kapsamına Alınması ve Vergilendirilmesi
 • Teknoparklarda Gerçekleştirilen Seri Üretim Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi
 • Projelerin Bölge İçine veya Dışına Devrolması
 • Teknokent Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi
 • Teknokent İstisnasında E-Beyanname Uygulaması
 • Teknokent Kar/Zararının Ticari Bilançoda Gösterilmesi
 • Teknokentlerde Sipariş Üzerine Yapılan Projeler
 • Teknokentte KDV İstisnası
 • Teknokentte Çalışan Personelin Gelir Vergisi İstisnası (Mevcut Sistem, Yeni Düzenlemeler, Bölge Dışında Geçirilen Süreler)
 • Gümrük Vergisi İstisnası

SGK  

 • 5746/4691 sayılı Kanun Bordro Uygulamaları
 • 5746 sayılı Kanun SGK Prim Teşviki
 • Teşvik Kapsamına Giren/Girmeyen Prime Esas Kazançlar
 • 05746 sayılı Kanun ile 15746 sayılı Kanun uygulaması 
 • Teknokent Aylık Muafiyet Listeleri

TEKNOKENTLERDE ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

EĞİTMEN: 

GÜVEN AYYILDIZ 

SMMM – AR-GE VE TEKNOKENT UZMANI