YARIŞMA DUYURUSU- SSM'nin "ROBOİK - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması"Değerli Girişimcilerimiz,

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından düzenlenen “ROBOİK -  İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması” başvuru süreci devam ediyor. Katılımcıların 7 Kasım 2017’ye kadar kayıt yaptırabileceği yarışmada, tasarımlar, 15 Kasım 2017’ye kadar teslim edilebilecektir. Yarışma sonuçları ise 30 Kasım 2017 tarihinde açıklanacaktır.

ROBOİK – İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın ana amacı, doğrudan ya da dolaylı katkıyla operasyona katılan güvenlik güçlerinin kayıp vermeden görevlerini tamamlamalarına olanak tanıyacak insansız sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesidir. Dolayısıyla iç güvenlik ya da askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılması, hata payının düşürülmesi, personel zayiatının minimuma indirilmesi bu yarışların temel odak noktası olarak belirlenmiştir.

Bu tarz bir yarışma, bir çeşit ortak Ar-Ge platformu gibi düşünülerek yapılandırılmış ve hayata geçirilmiştir. 2017 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan yarışma fikir aşamasında endüstriyel tasarıma geçişi sağlayacak çalışmalara yön vermek ve desteklemek amacını taşımaktadır.

Bu yarışmayla savunma sanayinin, sadece belirli bir kulvarda çalışan firmaların katılım sağladığı bir alan olmaktan çıkarılarak daha büyük katkıların hızla sağlandığı, etki ve nüfuz alanının genişletildiği bir sanayi dalına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu yarışma geniş katılımın sağlandığı bir sanayinin oluşturulması için bir ara yüz görevi üstlenecektir.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler http://roboik.ssm.gov.tr/ web adresinde verilmekte olup, katılım şartnamesi ise e-posta ekinde verilmiştir.

Saygılarımızla