HATIRLATMA! Yıllık Dönem Raporu!!Değerli Girişimcilerimiz;

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının j) bendinde“Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin,Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması,….” hükmü yer almaktadır. 

Buna istinaden 2018 yılı verilerinizi BİLTEK portala 24/05/2019 Cuma gününe kadar girmenizi, sürenin bakanlık tarafından belirlendiğini göz önüne alarak bilgilerin geciktirilmemesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermenizi, veri girişlerini tamamlayan girişimcilerimizin atap@atap.com.tr adresine bilgilendirme maili atmalarını rica eder, iyi çalışmalar dileriz. 

Daha önce katılma şansı bulamayan yada portallar hakkında bilgi edinmek isteyen girişimcilerimiz için BİLTEK PORTAL ve ATAP PORTAL eğitimi düzenlenecektir.  Katılım bilgilerinizi ve katılacağınız yerleşkeyi  03/05/2019 CUMA gününe kadar atap@atap.com.tr adresine bildirmenizi rica ederiz. 

Eğitim Bilgileri: 

OSB YERLEŞKESİ.

06/05/2019 PAZARTESİ

SAAT: 10:30:-12:00

YAZILIM KULE TOPLANTI SALONU

ESOGÜ YERLEŞKESİ

08/05/2019 ÇARŞAMBA

SAAT: 10:30-12:00

YENİ BİNA TOPLANTI SALONU