Yönetici ŞirketEskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)'dir.

ATAP A.Ş., Eskişehir Sanayi Odası tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin bir sonucu olarak, il sanayiinde teknolojik yatırımları arttırmak amacıyla 18 Eylül 1990'da kurulmuştur. ATAP A.Ş.'nin kuruluşu aşamasında 1991 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu (UNFSTD)'le işbirliğine gidilerek, uluslararası tecrübelerden de yararlanılmıştır.

Bu şirketin kuruluş amaçlarının başında, ulusal sanayiimizi, bir an önce gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak ülkemize, uluslararası pazarda rekabet gücü kazandırmak yolunda bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek teknolojinin hizmetine sunabilmek için üniversiteler ile sanayi arasında işbirliğini gerçekleştirecek bir Ar-Ge ekosistemi kurmaktır.

ATAP A.Ş. kuruluşundan bu tarafa Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusü içinde yer alan binasında çalışmalarını sürdürmüştür. Geçen süre içersinde kuruluşun binasında çeşitli firmalar yer kiralamak suretiyle faaliyet göstermişler özellikle, bilgisayar yazılımları, internet teknolojileri, akıllı kartlar, baskılı devreler, güvenlik sistemleri, gıda teknolojileri gibi konularda çalışmalar yapmışlardır.

ATAP A.Ş., uzun yıllara dayanan bu bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunda yer aldığı şekliyle artık sadece, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin idare ve işletmeciliğini yapmaktadır.

ATAP A.Ş., yöredeki kurum ve kuruluşlardaki ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak mevcut deneyimleri paylaşılır kılmak, üniversite ve sanayi kademesinde partnerliği gerçekleştirecek Ar-Ge projelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde, seçilmesinde ve yasa ve yönetmeliklerde öngörülen teşvik ve muafiyetlerden istifadesinin sağlanmasında rol oynamaktadır.

ATAP A.Ş. tarafından yönetilecek ve işletilecek olan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde girişimcilere sağlanan hizmetler şunlardır:

  • -Girişimci adaylarına şirketleşme, üniversite kuluçka hizmetlerinden yararlanma,  kalite güvence konularında teknik destek
  • -Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda danışmanlık hizmeti
  • -Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri veya OSB  yerleşkesinde yer alan bağımsız üretim birimlerinin tahsisi
  • -TGB firmaları için ulusal ve uluslararası işbirliği platformlarında ve fuarlarda tanıtım hizmeti
  • -Girişimcilere yatırımcı bulma, proje işbirlikleri için eşleştirme ve pazarlama konularında yardım hizmeti
  • Marka tescil, telif hakları, patent alma  ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmeti


Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesini yönetecek kuruluş olan, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)'nin mevcut ortakları ve sermaye yüzde dağılımları aşağıdaki şekildedir.

 

SıraKuruluş AdıOran
1
Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
%99,02
2
Eskişehir Sanayi Odası

%0,08

3
Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
4Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü